zaterdag 14 mei 2016

Slakken bestrijden

De slak, prachtig diertje om eens van dichtbij te bekijken.

De slak is ook wel een moestuin probleem en een tuinprobleem, vooral bij Hosta's.

Voordat u begint te strooien met slakkenkorrels hier een aantal tips, hoe u het slakken probleem op een andere manier kunt oplossen.

Haal slak etende dieren in uw tuin:

De Egel: De egel is een van de grotere slakken en insecteneters.[2] Hij heeft een gedrongen lichaam, een spitse kop en een kleine staart, die hij verborgen houdt tussen de stekels. De kop begint breed, maar loopt spits toe naar de donkere snuit. Aan het uiteinde van de snuit bevinden zich tien paar neusharen. De oren zijn klein en nauwelijks zichtbaar. De ogen zijn klein en zwart en staan zijwaarts in het gezicht. De schedel is verlengd. De 36 tanden zijn primitief en weinig gespecialiseerd. De twee snijtanden in de onderkaak zijn groot, vrijwel plat en wijzen naar voren. Zij staan dicht bij elkaar. De tanden in de bovenkaak zijn juist puntig en staan ver uiteen. De tanden slijten snel door de zand, steen en aarde die de dieren meekrijgen met het voedsel. Hierdoor zijn de tanden bij oudere dieren vaak afgebroken of zelfs verdwenen. (bron: wikipedia)

Maak voor de Egel een wintervoorziening, dit kan bijvoorbeeld door het maken van een takkenril of een composthoop. Blad in de winter laten liggen kan natuurlijk ook.

De Steenuil: Steenuilen leven in diverse halfopen landschappen. Het zijn de kleinste uilen die in Nederland voorkomen. Favoriet zijn extensief gebruikte graslanden en andere kleinschalige agrarische gebieden. De aanwezigheid van heggen, houtwallen en (knot)bomenrijen is van groot belang. Gebroed wordt in holen; in Nederland vaak in knotwilgen, boerenschuren en konijneholen. Het voedsel bestaat uit slakken, insekten, regenwormen en kleine zoogdieren. (bron: Vogelbescherming Nederland)

De Zanglijster: Een typische zanglijstereigenschap is het stukslaan van slakkenhuizen op een vaste 'smidse', om zo bij het malse slakkenvlees te komen. Behalve slakken eten zanglijsters ook grote hoeveelheden insecten, wormen, duizendpoten en pissebedden, in najaar en winter ook bessen en fruit. Zanglijsters zijn algemene broedvogels van tuinen, parken en bossen. Hun gevarieerde zang - de naam doet zoiets al vermoeden - is een verdragend, melodieus en klankvol geluid, vrijwel altijd voorzien van 'VIEzeRIEK' strofen. Zanglijsters beginnen vroeg en eindigen laat met hun gezang, soms tot ergernis van langslapers en vroeg-naar-bed types. Hoewel er in het najaar heel veel zanglijsters doortrekken, valt dat niet zo op omdat ze vooral ’s nachts trekken en een onopvallende roep hebben.
(bron: Vogelbescherming Nederland)

De Bufo bufo: De gewone pad (Bufo bufo)is een middelgrote tot grote pad met oranje ogen en een horizontale pupil. Het lichaam is variabel van kleur op de rug (van grijsbruin tot geelbruin of roodbruin) en de buik is wittig met een gemarmerde tekening. Mannetjes zijn kleiner dan vrouwtjes en hebben dikkere voorpoten (om zich mee aan vrouwtjes vast te klemmen in de paartijd). De gewone pad kan in Nederland tot 11 cm groot worden, in Zuid-Europa tot wel 15 cm. (bron: RAVON)

Er zijn diverse andere manieren om van de slakken af te komen of om ze te weren (waar of niet waar):

1. Rapen: 's morgens vroeg of in de avond en dat vooral bij vochtig weer en in de schemer. (de geraapte slakken bijvoorbeeld aan de kippen geven, die zijn er dol op).

2. Kopertape: bijvoorbeeld aanbrengen rondom een bloempot, de slak krijgt een kleine schok en draait daarna om.

3.  Koffiedik tussen de planten strooien.

4. Beker bier ingraven, bier trekt de slakken goed aan.

5. Knoflook aanplanten.

6. Strook met zand of gebroken schelpen om de border heen maken.

7. Mooie slakkenval aanschaffen bij de vogelpot te Maurik.

8. Planten aanplanten die de slak links laat liggen. (behaard blad en viltig blad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten